LIHAB

Företaget
Företaget grundades 1977 av Lars Hagelin och Lars Lindbergh som idag ägs av Niklas Mellin, Anders Rådestad, Stefan Wallgren och Christofer Westman.

Vi är ett företag som vill erbjuda dig som kund en kostnadseffektiv och hållbar byggprocess från idé till slutprodukt. Under projektets gång leder vi dig med vår kunskap som vi byggt upp under många år i offentliga och komplicerade byggnader.

Byggservice
LIHAB byggserviceavdelning har lång erfarenhet av arbete bland hyresgäster i pågående verksamhet, där uppförande, kvalitet, snabbhet och flexibilitet är en självklarhet för våra anställda.

Hyresgästanpassningar
LIHAB arbetar både i kulturhistoriska byggnader och modernare byggnader i den entreprenadform som passar våra beställare.

Nyproduktion
På senare år har vi utvecklats till att även åta oss nyproduktionsuppdrag. LIHAB har en gedigen erfarenhet och kunskap inom samordning och projektutveckling. LIHAB har tillsammans med VST Nordic utvecklat vad vi kallar ”koncepthuset”, som genom genomtänkta konstruktionslösningar med beprövade metoder underlättar såväl projekteringen som produktionen, med hög kvalitét till låga projektkostnader.

Projektledning
LIHAB har sedan starten lagt stor vikt vid effektiva produktionsplaner och kostnadseffektiva projekt för att göra våra kunder nöjda. Vi kan erbjuda en helhetslösning i allt från större projekt till de mindre och enklare projekten. Vi på LIHAB drivs av en målmedvetenenhet där resultat, nöjda kunder och att efterlämna en god produkt betyder allt.

Projekteringsledning
Under projekteringsstadiet av projektet är LIHAB med och lyssnar lyhört på dig som uppdragsgivare, vi lyssnar på dina önskemål och dina kriterier, sedan tar vi fram en hållbar och även kostnadseffektiv helhetslösning.

Byggledning
LIHAB har över 40 års erfarenhet inom bygg, och kan med denna erfarenhet hjälpa dig från bygghandling till färdigt produkt. Vi arbetar med löpande avstämning av produktionsplan samt slutkostandsprognoser för att se till att projektet lever upp till vår höga standard.

Installationssamordning
I och med att kraven blir högre på dagens byggnader så ökar även komplexiteten i byggnadernas installationer. Vi på LIHAB har en gedigen erfarenhet av komplexa installationsprojekt och kan erbjuda en lösning där vi fastställer kravet och utför en gedigen installationssamordning som möter upp till våra kunders högt ställda krav.

Vår affärs idé är:
I samverkan med våra utvalda kunder ta ansvar för totalåtaganden med hög kvalitet, optimerad byggtid och låga projektkostnader.

LIHAB är certifierade enligt BF9k sedan år 2006.