Nyheter

LIHAB har i sammarbete med Tubinen fått i uppdrag att projektera, utföra nybyggnationen av Rudanskolan i Haninge.