Lillgården äldreboende – förskola

Nyproduktion om 6050m2, LIHABS åtagande bestod av att från stommen producera en nyckelfärdig produkt. Projektet bestod av 7 st avdelningar förskola i entréplan, plan 1-3 bestod av 54 st äldreboende lägenheter men tillhörande gemensamma utrymmen, samt fläktrum på vindsplanet.

Comments are closed.