Dramaten

Här renoverades stentornen uppe på Dramatens tak på order av Statens Fastighetsverk. Detta är etapp 2 i ordningen. Här fick vi lyfta bort de stora stenarna som låg på teglet som vägde cirka 600 kg, sedan fick vi bila bort teglet, för att sedan återmontera och bygga nytt då stenen hade börjat tippa och risk för fall mot Nybrogatan fanns.

Comments are closed.