På uppdrag av Statens Fastighetsverk renoverade vi en bastu på ca 16 m2 som hade blivit fuktskadad, vi byggde en ny regelstomme, samt ny isolering och ny panel. Även lavarna böts ut för att erhålla samma kvalité i hela nya bastun.

Comments are closed.