Skeppsholmen

Säkerställning av fastighetens bärande konstruktion efter fastighetsbrand. Tömning av fastighetens inventarier, sanering av fastigheten efter brand. Intäckning och uttorkning av fastigheten.

Comments are closed.