Sveavägen Höghus

På uppdrag av Vasakronan utförde vi en hyresgästanpassning åt ny hyresgäst ca.450kvm. Här ingick rivning, ny planlösning med nya väggar dörrar och glaspartier, nytt entreparti av stål slipning lackning av bef ek-parkett, , målning, nya undertak, ny rumsreglering styr, anpassning av bef installationer el, rör och ventilation

Comments are closed.